Fasádní zátky

Fasádní zátky z minerální izolace se používají při montáži hmoždinek na fasádu při kontaktním zateplování budovy. Hlavní výhodou je  přerušení tepelného a akustického mostu od kovového trnu hmoždinky, která se obvykle používá při zateplování fasády. Minerální fasádní zátky jsou vyrobeny z minerální izolace určené k zateplení fasády. Mají kruhový tvar a podélnou orientaci vláken. Součinitel tepelné vodivosti minerální zátky je λD=0,036 Wm-1K-1. Tyto fasádní zátky můžeme vyrobit v průměru 65 mm a 70 mm.

Hlavní výhody fasádních zátek:

  • přerušení tepelných mostů způsobených hmoždinkami
  • zajištění tepelně technických parametrů fasády i v místě hmoždinek
  • zamezení prokreslování talířků hmoždinek na fasádě
  • zamezení výskytu řas a plísní na fasádě v místě hmoždinek
  • zkrácení délky hmoždinek - úspora na ceně hmoždinek
  • ochrana plastového talířku hmoždinky při požáru


Novinky

Oznámení

Rádi bychom Váš všechny informovali, že naše firma od 1.1.2019 změnila veškeré e-mailové adresy. Adresy, na které jste byli zvyklí budou sice ještě chvíli funkční, ale prosíme Vás abyste nás kontaktovali na nových adresách: 
info@izolkom.cz
objednavky@izolkom.cz
w
rubeldavid@izolkom.cz
w
rublovakaterina@izolkom.cz

D
ěkujeme za pochopení.
IZOL - KOM s.r.o.
Sedliště 367, 73936 Frýdek - Místek